Dinh Thi Nguyen

Postdoktor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
dinh_thi.nguyen[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3213
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dinh Thi Nguyen
Senast uppdaterad: 2021-03-09