Jacob Jan van der Wal

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
jacob-jan.van.der.wal[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09