Rikard Hedling

Forskningsassistent vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
rikard.hedling[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Forskningsassistent i forskningsprojektet Blue Urban Commons. Projektet siktar till att öka förståelsen om urbana fiskare och deras förhållande till blå ekologier. Genom att undersöka frågor som rör rättvisa, tillgänglighet, fiskmoral, praxis, politik och styrning.

Efter flera år som hamnarbetare valde jag att studera vid SLU och har nu tagit en agronomexamen i landsbygdsutveckling samt en masterexamen i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning. Landsbygdsprogrammet innebär att jag har fördjupade kunskaper i ämnen som försörjning på landsbygden, naturresursförvaltning, livsmedelssystem med mera, samt insikt i utvecklings- och miljöfrågor ur ett samhällsperspektiv på naturresurser och globalisering. Anledningen till valet av utbildning har att göra med en stort intresse för landsbygd, livsmedelssystem och gastronomi utan inbördes ordning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rikard Hedling
Senast uppdaterad: 2021-03-09