Samuel Runyeon Odeberg

Amanuens vid Matematiska institutionen

E-post:
samuel.runyeon_odeberg[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar för närvarande som amanuens parallellt med mina studier i masterprogrammet i matematik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Samuel Runyeon Odeberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09