Linnea Gullholmer

Doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
linnea.gullholmer[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsprojektet avser att tydliggöra det rättsliga gränssnittet mellan kris och krig. Med utgångspunkt i tre konstitutionella begrepp är målet att visa på vilken effekt som regeringens beslut, eller icke-beslut, om krig, krigsfara och utomordentliga förhållanden (höjd beredskap) får för det svenska beredskapssystemet, likväl som för rättsstaten.

Forskningen genomförs inom ramen för ett samarbete mellan Uppsala universitet och Försvarshögskolan, samt med finansiering av MSB.

Nyckelord: konstitutionell rätt komparativ konstitutionell rätt beredskap krig krigsfara totalförsvar höjd beredskap krisberedskap fullmaktslagar msb försvarshögskolan fhs myndigheten för samhällsskydd och beredskap beredskapslagstiftning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linnea Gullholmer
Senast uppdaterad: 2021-03-09