Filip Mehler

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
filip.mehler[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Farmaceutisk fysikalisk kemi

Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD student working on neutron instrumentation development for enabling high quality Grazing incidence Neutron Scattering(GISANS) experiments for complex soft matter interfaces. Working on creating a portable GISANS booster for existing small-angle neutron scattering(SANS) instruments. The device will enable GISANS measurements for research areas out of reach today, such as single lipid membranes and other weakly scattering or high background systems.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Filip Mehler
Senast uppdaterad: 2021-03-09