Paula Camargo Romera

Amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Amanuens & projektassistent

E-post:
paula.camargo.romera[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Exjobbare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Neuroonkologi och neurodegeneration; Forskargrupp Sven Nelander

E-post:
paula.camargo-romera[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paula Camargo Romera
Senast uppdaterad: 2021-03-09