Giulia Ripellino

Postdoktor PhD vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
giulia.ripellino[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktor i experimentell partikelfysik vid Uppsala universitet och medlem i ATLAS-experimentet vid LHC-accelerator på CERN. Som partikelfysiker studerar jag universums minsta beståndsdelar, elementarpartiklarna, och hur dessa växelverkar med varandra och bygger upp all materia. Jag är främst intresserad av möjliga utvidgningar av Standardmodellen för partikelfysik, och deltar i jakten på nya partiklar som kan utgöra den mörka materian som dominerar vårt universum.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Giulia Ripellino
Senast uppdaterad: 2021-03-09