Filip Strakos

Doktorand vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
filip.strakos[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 64102 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My personal webpage:

https://sites.google.com/view/filipstrakos/home

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Filip Strakos
Senast uppdaterad: 2021-03-09