Robert Frost

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
rob.frost[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Applied nuclear physicist working in ion-beam physics and neutron physics. Experience in particle accelerator operation, detector development, materials science and electronic engineering. Over ten years teaching in a range of physical science disciplines.

Nyckelord: neutrons nuclear engineering experimental nuclear physics surface and interface analysis ion beam analysis materials analysis near-surface analysis compact neutron source ion implantation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robert Frost
Senast uppdaterad: 2021-03-09