Sara Broman

tf. Ekonom vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
sara.broman[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5178
Mobiltelefon:
073-4697750
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

tf. Ekonom vid Institutionen för socialt arbete, Administrativ personal

E-post:
sara.broman[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
073-4697750
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Broman
Senast uppdaterad: 2021-03-09