Eva Randell

Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
eva.randell[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Den pågående forskningen handlar om ungdomar med intellektuella svårigheter samt tre olika forskningsprojekt som handlar om föräldrastöd:

  • Föräldrastöd för föräldrar med kognitiva svårigheter som får interventionen PYC (parenting young children) i hemmiljö
  • Tidigt föräldrastöd med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö och erbjuda stöd och hjälp med gemensamma insatser från Barnhälsovården och socialtjänstens öppenvård (projektet BarnSäkert/SEEK)
  • Implementering av föräldrastödsprogrammet ICDP (International Child Development Program) inom ramen för SFI (svenska för invandrare)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09