Jesper Carlsson

Arvodist (resa annan enhet) vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Amanuens & projektassistent

E-post:
jesper.carlsson[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09