Huai-Tse Yang

Doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
huai-tse.yang[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Min forskning fokuserar på hur uiguriska och kazakiska grupper längs Kazakstans gräns till Kina, upplever sociala förändringar i vardagen. Den senaste tidens utveckling i Almaty- och Jetisu-regionerna på båda sidor om den internationella gränsen, har i hög grad påverkat livet för de migranter som historiskt kunnat dra nytta av förbindelser och kontakter över denna gräns. Samtida samhällsförändringar påverkar även migranternas uppfattning av miljön.

Mina doktorandstudier i antropologi tar avstamp i min tvärvetenskapliga bakgrund och mina tidigare erfarenheter och resor i regionen. Jag har också arbetet inom en miljöorganisation i Kina. Jag har även ett intresse för journalistik. Vid sidan av mitt avhandlingsarbete skriver jag krönikor och artiklar för taiwanesisk media om frågor relaterade till min forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Huai-Tse Yang
Senast uppdaterad: 2021-03-09