Bim Kilje

Doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
bim.kilje[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur invånare i en rural och postindustriell ort i Uppland hanterar den sociala oro som uppstår i en tid av globala kriser, nationella diskurser kring otrygghet och en försvagning av statlig service lokalt. Jag är intresserad av vilka sociala grupperingar och nätverk som uppstår i syfte att skapa en känsla av tillhörighet och trygghet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bim Kilje
Senast uppdaterad: 2021-03-09