Krisztina László

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedprogrammet

E-post:
krisztina.laszlo[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697655
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
krisztina.laszlo[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6566
Mobiltelefon:
073-4697655
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i epidemiologi och har grundutbildningar i psykologi-pedagogik och i företagsledning samt innehar en doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar undervisning på Masterprogrammet i folkhälsa samt forskning inom epidemiologi och folkhälsa. Mina forskningsintressen är inom områden som social-, kardiovaskulär-, reproduktiv-, psykiatriskepidemiologi samt försäkringsmedicin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Krisztina László
Senast uppdaterad: 2021-03-09