Yaprak Subasi

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
yaprak.subasi[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: surface modification nano materials composite materials lithium ion batteries x-ray diffraction electrochemistry inorganic synthesis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yaprak Subasi
Senast uppdaterad: 2021-03-09