Anton Tjust

Associerad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk neurofysiologi

E-post:
anton.tjust[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA

Kort presentation

Anton Tjust är ST-läkare på Akademiska Sjukhuset vid Klinisk Neurofysiologi och disputerad inom medicinsk anatomi. Han forskar på patienter som drabbats av amyotrofisk lateralskleros (ALS) samt friska personer med ärftlighet för ALS. Han har erfarenhet inom neurofysiologi, histologi, farmakologi och biomarkörs-forskning. Han är även aktiv inom forskning på fibroblaster och hur dessa reglerar bindvävsförändringar.

Nyckelord: skeletal muscle amyotrophic lateral sclerosis connective tissue extraocular muscles

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09