Elaheh Jalilzadehazhari

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
elaheh.jalilzadehazhari[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4688
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag har en doktorsexamen i hållbart byggandet med doktorandprojektet var att öka byggnadersvärde genom att förbättra inomhusmiljön, sänka energiförbrukningen och livscykelkostnaderna samtidigt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elaheh Jalilzadehazhari
Senast uppdaterad: 2021-03-09