Malin Bauer

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
malin.bauer[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Sedan hösten 2022 är jag doktorand i logopedi vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. I mitt doktorandprojekt kommer jag att undersöka hälsolitteracitet hos personer med stroke, med respektive utan kommunikationssvårigheter, samt sätt att stärka den inom strokerehabilitering. Jag är särskilt intresserad av frågor om kommunikativ tillgänglighet och hur den kan förbättras för personer med kommunikationssvårigheter efter hjärnskada.

Jag tog logopedexamen vid Göteborgs universitet 2016 och masterexamen i logopedi 2017. Sedan 2022 har jag en magisterexamen i folkhälsovetenskap, med inriktning digital hälsa och kommunikation.

Jag arbetar även som logoped på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Bauer
Senast uppdaterad: 2021-03-09