Mehmetali Semi Yenimol

Doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
mehmetali.semi.yenimol[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2609
Besöksadress:
Rum POL 105262 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09