Mario Vallejo-Marin

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
mario.vallejo-marin[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am an evolutionary biologist studying the origin and maintenance of biological diversity. I studied at UNAM (Mexico), Duke University, and the University of Toronto. From 2008 to 2022, I led my lab on plant evolution at the University of Stirling, Scotland. In 2022, I moved my lab to Uppsala University where I continue using ecological and genomic tools to study natural selection, speciation, buzz pollination, and the evolution of adaptive diversity in plants.

Nyckelord: evolution speciation ecology and evolution buzz pollination floral evolution pollination bees

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My lab studies plant diversity and evolution, with a particular emphasis on the evolution of reproductive strategies and speciation. Our overarching goal is to understand how ecological, genetic and evolutionary processes interact to generate the amazing diversity of flowering plants. To tackle this main goal, we use a combination of field and glasshouse experiments, genomics, phylogenetics, biomechanics, and theoretical models. Our projects include:

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mario Vallejo-Marin
Senast uppdaterad: 2021-03-09