Caroline Agrillo

Doktorand vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi

E-post:
caroline.agrillo[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i EpiTox-gruppen med huvudfokus på kemikaliers påverkan på människan under nervsystemets tidiga utveckling. Involverad i ENDpoiNTs, PARC och RE-MEND samt i en förvalidering av en ny in vitro-metod med regulatoriskt syfte.

Mina projekt sträcker sig från ökad kunskap om exponering, kemikaliers effekt samt metodvalidering för att bättre förstå samt testa kemikaliers potentiella negativa effekt på nervsystemet.

Nyckelord: in vitro epigenetics developmental biology toxicology neurodevelopment endocrine disruptors dna methylation environment

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Caroline Agrillo
Senast uppdaterad: 2021-03-09