Tina Angerer

Forskare vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Avbildande masspektrometri

E-post:
tina.angerer[AT-tecken]farmbio.uu.se
Besöksadress:
Rum BMC B5:2 Husargatan 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

Tina studerade molekylärbiologi som ett gemensamt studieprogram vid universitetet i Salzburg och Johannes Keppler-universitetet i Linz (Österrike) där hon tog examen 2012.
Hon fick sin doktorsexamen från Göteborgs universitet (Sverige) i 2017 och fortsatte med en 3-årig Postdoc vid University of Washington (USA) med fokus på ToF-SIMS avbildande masspektrometri på biomedicinska prover. Hon arbetade som forskare vid Luxembourg Institute of Science and Technology i två år och utvecklade ambient masspektrometri tekniker. Nu är hon forskare vid Uppsala universitet i Per Andréns grupp, där hon utvecklar DESI-MRM-avbildning för läkemedel och metaboliter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tina Angerer
Senast uppdaterad: 2021-03-09