Karin Jansson

Doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Doktorander

E-post:
karin.e.jansson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Karin Jansson är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, med bakgrund inom mänskliga rättigheter och rättssociologi.

I Karins avhandling studeras hur huvudmän, ställföreträdare, socialsekreterare och överförmyndare upplever bedömningar gällande beslutsförmåga och rättshandlingsförmåga i samband med godmanskap och förvaltarskap. Fokus ligger på rätten till rättshandlingsförmåga för personer med intellektuell funktionsnedsättning/variation.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09