Matias Pablo Grassi

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
matias.grassi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fysiker som arbetar med magnetiseringsdynamik på mesoskopisk skala, specialiserad på RF-mätningar, provtillverkning och magnetooptik. Intresserad av teori om fasövergångar och kritiska fenomen.

Master vid Balseiro Institut om magnetiska domänväggars dynamik.

PhD vid Strasbourg universitet om spinnvågor i inhomogena magnetiska distributioner.

Postdoc vid Uppsala universitet om topologi och dynamik i magnetiska metamaterial.

Tillhörande publikationer finns här.

Nyckelord: magnetism magnetization dynamics magnons phase transitions mageto-optic effects

Populärvetenskapliga artiklar:

-Uppsala Universitet, Nyheter och Press: "Magnetiska metamaterial kan bilda polymerer".

-EMA Early-Career Seminars:Goldstone- och Higgs-spinvågmoder i randiga magnetiska domäner.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Matias Pablo Grassi
Senast uppdaterad: 2021-03-09