Cecilia de Bernardi

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
cecilia.debernardi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
0498-108414
Mobiltelefon:
073-4697634
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag arbetar som adjunkt i hållbar destinationsutveckling. Jag arbetar än så länge på en mindre procent tills jag är klar med min postdok på Mittuniversitetet. Jag är doktor i samhällsvetenskap med turisminriktning och tidigare har jag studerat kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, nordisk kultur och historia och kulturarv samt naturarv inom turism. Jag har också fokuserat på kvalitativa metoder. Alla dessa kunskaper är grunden för både min undervisning och forskning.

Nyckelord: qualitative methods philosophy of science discourse analysis critical discourse analysis sustainable tourism authenticity indigenous tourism tourism policy critical realism sports outdoor recreation tourism marketing communication content analysis

Jag är född i Italien och jag har bott i Sverige i 14 år. En del av tiden har jag också bott i Finland. När jag var i Italien studerade jag på Universitá degli Studi di Milano. Jag har en kandidatexamen i kommunikationsvetenskap, medan statsvetenskap var ett biämne. Under mina studier i Italien har jag fått ett Erasmus-stipendium för att studera på Göteborgs universitet. Sedan dess har jag varit i Sverige. Jag har sedan studerat på Linköpings universitet. Jag har en kandidatexamen i Turism med inriktning mot natur- och kulturarv och en masterexamen i historia. Fokuset av masterprogrammet var nordisk kultur och jag har mest arbetat med finsk historia. Jag pratar också lite finska. Sedan har jag åkt till Finland och jag har studerat på Lapplands universitet i Rovaniemi. Jag blev då doktor i samhällsvetenskap med turisminriktning. Mer om min arbetslivserfarenhet finns på min Linkedin sida. Jag har bifogat länk under "Jag finns även på".

Jag har ganska breda intressen när det kommer till forskning. Min avhandling fokuserade på representationer av samisk kultur inom turismmarknadsföring, äkthet, samisk kultur och hållbarhet, samt hållbarhetscertifieringar. Jag har också intresserat mig för Airbnb, nostalgi, vetenskapsfilosofi, kritisk diskursanalys, och turismpolicy. Jag arbetar just nu inom Mistra Sport & Outdoors programmet där jag fokuserar på olika typer av policyer och hur idrott och friluftsliv kan bli mer hållbara. Mina breda intressen gör att jag är flexibel och jag arbetar gärna på olika aspekter av hållbar destinationsutveckling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia de Bernardi
Senast uppdaterad: 2021-03-09