Yi-Chen Weng

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
yichen.weng[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research is focused on chemical reactions in Li-ion batteries. To study the dynamic process at the interfaces between electrolytes and electrodes in batteries, X-ray spectroscopy and operando measurements techniques are applied and developed.

Nyckelord: photoelectron spectroscopy x-ray science lithium ion batteries haxpes

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yi-Chen Weng
Senast uppdaterad: 2021-03-09