Sonya Helgesson Ralevic

Kursadministratör vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sonya.helgessonralevic[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kursadministratör vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
sonya.helgessonralevic[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sonya Helgesson Ralevic
Senast uppdaterad: 2021-03-09