Mattias Jagell

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
mattias.jagell[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2319
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar detta läsår oftast måndagar och tisdagar på EDU med bland annat musikundervisning på BOM kursen tillsammans med Carolina DiMaria. Du når mig enklast på adressen ovan men eftersom jag inte arbetar alla dagar i veckan på Blåsenhus kan det ibland dröja lite innan jag svarar.

Mattias Jagell

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Jagell
Senast uppdaterad: 2021-03-09