Helena Melander

Intendent vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Universitetshuset

E-post:
helena.melander[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5960
Mobiltelefon:
073-4697602
Besöksadress:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09