Violeta de Anca Prado

Doktorand vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi

E-post:
violeta.deancaprado[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kort presentation

Min PhD ska förskara i genome stability. Förskararna har inte många information om hur epigenitik modifications kan skappa SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Min doktorand ska ge en bättre förklaring i detta tema. Genome stability kan påverkas på många faktorer, förskarar jag obesitas rollen i genome stability.

Nyckelord: epigenetics genetics transgenerational epigenetic inheritance

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Violeta de Anca Prado
Senast uppdaterad: 2021-03-09