Sam Farkhooi

Arvodist vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Toxikologi och läkemedelssäkerhet

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09