David Langlet

Professor i miljörätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
david.langlet[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7624
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i miljörätt. Jag har tidigare bl. a. varit professor i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet samt forskare vid Oxford University.

Min forskning, som ofta bedrivs inom ramen för tvärvetenskapliga samarbeten, har berört ett stort antal frågor inom miljörättens, havsrättens och den ekonomiska folkrättens områden.

Jag är samordnare för Joint Nordic Master's Programme in Environmental Law.

Tillsamman med Aron Westholm producerar jag poden "Miljön och juridiken"

Nyckelord: eu law marine governance environmental law climate law law of the sea

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Langlet
Senast uppdaterad: 2021-03-09