Philip Leissner

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
philip.leissner[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697318
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Legitimerad psykolog och doktorand i Hälsovetenskap och e-hälsa.

Bedriver forskning om sambanden mellan dödlighet, psykisk hälsa, modifierbara riskfaktorer och beteendeinterventioner vid hjärtsjukdom. Forskargrupp: www.u-care.uu.se.

Examen på psykologprogrammet i Umeå 2019 och legitimation 2020.

Har arbetat kliniskt som psykolog i primärvården i 2 år.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philip Leissner
Senast uppdaterad: 2021-03-09