Hedda Ottesen

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
hedda.ottesen[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i projektet PREVENT, ett flerårigt forskningsprojekt med syfte att förebygga hjärtkärlsjukdom i områden med socioekonomiska utmaningar i Uppsala. Mitt doktorandprojekt fokuserar på att använda co-design (en medskapande samverkansform) för att lokalinvånare och civilsamhället ska transformera sitt område för att främja hälsa och förebygga sjukdom, genom lokalt anpassade insatser och aktiviteter.

AT-läkare, ledamot i SLS Global hälsa-kommitté och medskapare av SHIFT Framework.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hedda Ottesen
Senast uppdaterad: 2021-03-09