Pär Lindberg

HR-generalist vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
par.lindberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 4705
Mobiltelefon:
072-9999569
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pär Lindberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09