Claudia Spallacci

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

E-post:
claudia.spallacci[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

I am working on biomimetic self-assembly of molecular water oxidation catalysts based on first-row transition metals, using a ligand-centric approach. I am part of the Cheah Group.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claudia Spallacci
Senast uppdaterad: 2021-03-09