Olivia Butler

Doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
olivia.butler[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7381
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I will be completing work within the project "Work Without Jobs: A Study of Gig Workers' Existence" or "Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare" under the supervision of Kristina Zampoukos and Don Mitchell. The purpose of the project is to contribute to the development of strategies and policies to facilitate sustainable working lives for gig economy workers in Sweden.

Nyckelord: labour geography gig economy digitisation platform capitalism spatial division of labour

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olivia Butler
Senast uppdaterad: 2021-03-09