Yong Li

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
yong.li[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

https://scholar.google.se/citations?user=-xbl0L0AAAAJ&hl=en&citsig=AMD79opzIoWvroNzgJqFbqD8qtWru5_Q_g

https://scholar.google.se/citations?user=-xbl0L0AAAAJ&hl=en&citsig=AMD79opzIoWvroNzgJqFbqD8qtWru5_Q_g

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09