Hajo Michael Holtz

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
hajo.holtz[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1385
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Lärare och forskare inom enheten för handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen. Programsamordnare för det tvärvetenskapliga magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande.

Kompetensområden marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt; forskningsintressen otillbörliga affärsmetoder, dataskydd och upphovsrätt.

Bakgrund i Tyskland med utbildning från UK och arbetslivserfarenhet som tysk advokat, legal counsel och avdelningschef inom akademin.

Akademiska meriter: JD

Nyckelord: copyright marknadsföring upphovsrätt dataskydd it-rätt marknadsrätt otillbörliga affärsmetoder nätjuridik unfair commercial practices it law data protection

Min utbildningsbakgrund är från Leibniz Universität Hannover (första juridiska statsexamen, doktorsexamen), jag har avlagt den andra juridiska statsexamen i Tyskland (praktisk utbildning, tingsmeritering) och dessutom gjort en Master of Laws vid University of Edinburgh.

Jag kommer närmast från Högskolan Dalarna där jag jobbade i åtta år i olika positioner (bl.a. lektor och avdelningschef) och med olika uppdrag (bl.a. ämnesföreträdare, ledamot i olika råd och nämnder). Innan dess jobbade jag praktiskt med juridiken som legal counsel på ett fintech-bolag (Klarna i Stockholm) samt som tysk affärsadvokat på en internationell byrå (Noerr i Berlin).

Min doktorsavhandling har prisats, jag tilldelades studentkårens pedagogiska pris 2017 (Högskolan Dalarna) samt utsågs till meriterad lärare 2019 (Högkolan Dalarna).

Mitt primära forskningsintresse är otillbörliga affärsmetoder (marknadsföringsrätt). På senare tid har min forskning fått en tydlig IT-rättslig prägel. Många projekt har handlat om utforskandet av affärsmetoder och fenomen i det nya digitala landskapet, såsom länkning, behandling av personuppgifter eller influencermarknadsföring. Jag har ett särskilt intresse för den digitala miljön. Dataskydd och upphovsrätt - som är grundpelare inom IT-rätten - utgör nyare forskningsintressen.

På grund av EU-rättens betydelse inom dessa områden har min forskning regelmässigt EU-rättsliga inslag i mening av EU-rättens påverkan på och genomslag i svensk rätt. Även min bakgrund i Tyskland präglar min forskning på så sätt att det regelbundet förekommer komparativa drag (jämförelse mellan det tyska och det svenska rättsläget).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hajo Michael Holtz
Senast uppdaterad: 2021-03-09