Jéssica Santos Döhler

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
jessica.santos[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5849
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09