Pia Järnefelt

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
pia.jarnefelt[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1283
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i nordiska språk med inriktning svenska som andraspråk.

Jag är psykolingvist och ägnar mig åt att studera biologiska och neurologiska mekanismer som kan förklara hur andraspråksinlärning och språkprocessning hos avancerade andraspråkstalare går till.

I mitt avhandlingsarbete använder jag eye tracking som metod men har även arbetat med EEG. Jag undersöker pragmatisk L2-kompetens hos andraspråkstalare.

Planerad disputation: våren 2026.

Foto: Linnea Ek

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pia Järnefelt
Senast uppdaterad: 2021-03-09