Anna-Maria Nygård Viklund

Programsamordnare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi

E-post:
anna-maria.nygard.viklund[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4140
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 Uppsala

Kort presentation

Mitt namn är Anna-Maria Nygård Viklund och jag arbetar som programsamordnare för Fysioterapeutprogrammet. I min roll som programsamorndare planerar jag bemanning för undervisning på grund- och avancerad nivå samt implementerar pedagogiska och administrativa verktyg.

Jag har en gymnasielärarexamen, i svenska och religionskunskap, samt en fil. kand. från programmet med inrikting mot personal- och arbetslivsfrågor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna-Maria Nygård Viklund
Senast uppdaterad: 2021-03-09