Vincent Björkquist

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
vincent.bjorkquist[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5197
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Nyckelord: sociala medier diskursanalys interaktionsanalys medierad interaktion digital journalistik kritisk diskursanalys

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vincent Björkquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09