Kristina Jagell Norrby

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
kristina.jagell.norrby[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 6957
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Jagell Norrby
Senast uppdaterad: 2021-03-09