Amanda Anderlid

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
amanda.anderlid[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 6956
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amanda Anderlid
Senast uppdaterad: 2021-03-09