Karthika Kariattukarakaran Thilakan

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Mineralogi, petrologi och tektonik

E-post:
karthika.kariat[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karthika Kariattukarakaran Thilakan
Senast uppdaterad: 2021-03-09