Anna Wallsten

Samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
anna.wallsten[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6871
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Samverkan är en del av universitetets innovationskontor, med uppdrag att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan forskare och organisationer i samhället.

Vi som arbetar här har olika akademiska bakgrunder och yrkeserfarenheter från flertalet branscher och sektorer.

Jag är en tvärvetenskaplig samverkansledare med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Filosofie doktor i Teknik och social förändring.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Wallsten
Senast uppdaterad: 2021-03-09