Eda Sönmez

Student vid Institutionen för kemi - BMC, Biokemi; Widersten grupp

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

E-post:
eda.sonmez[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09